หมวดหมู่ : หนังสือราชการกลุ่ม
หัวข้อ : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : admin
อ่าน : 143
จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 


Notice: Undefined variable: mod in D:\xampp\htdocs\site\dlict\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: page in D:\xampp\htdocs\site\dlict\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: id in D:\xampp\htdocs\site\dlict\modules\news\readprint.php on line 96

สพฐ.ได้แจ้งแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติตามเอกสารดังแนบ